• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

Упис у предшколске групе


Након истека рока за подношење пријава за упис у све узрасне групе забавишта и припремно-предшколског програма и разматрања истих, комисија је утврдила да је број пријављене деце за све групе у оквирима прописаних норматива тако да ће сва деца бити уписана у групе за које су поднете пријаве. Уговори са родитељима ће бити потписани крајем августа о чему ћете бити благовремено обавештени.