• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

Бесплатни уџбеници


Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ове године реализује пројекат Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, где право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (корисници материјалне помоћи)
  • ученици који образовање стичу по ИОП-у
  • ученици који су у породици треће и свако наредно дете у систему школовања

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике примаоце социјалне новчане помоћи, доставља се решење којим се утврђује право на новчану социјалну помоћ
  • за ученике који су у породици треће и свако наредно дете доставља се потврда образовно-васпитне установе о својству ученика/студента
  • за ученике који се образују по ИОП-у документација није потребна јер је школа поседује

Документација се предаје у просторијама школе од 22.06.2020. до 26.06.2020. године.