• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

Подела сведочанстава и ђачких књижица


Подела сведочанстава и ђачких књижица ученицима наше школе обавиће се у уторак, 30. јуна 2020. године.

Због тренутне епидемиолошке ситуације подела ће се вршити у више термина и то:

у 9 часова – одељења 4-1 и 2-2

у 9.15 – одељење 2-1

у 9.30 – одељења 3-1 и 3-2

у 10 часова – одељење 1-1

у 10.30 – одељење 7-1

у 11 часова – одељење 5-1

у 11.30 – одељење 6-1

Djačke knjižice - svedočanstvo

Бесплатни уџбеници


Министарство просвете, науке и технолошког развоја и ове године реализује пројекат Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, где право на бесплатне уџбенике имају следеће категорије ученика:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (корисници материјалне помоћи)
  • ученици који образовање стичу по ИОП-у
  • ученици који су у породици треће и свако наредно дете у систему школовања

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике примаоце социјалне новчане помоћи, доставља се решење којим се утврђује право на новчану социјалну помоћ
  • за ученике који су у породици треће и свако наредно дете доставља се потврда образовно-васпитне установе о својству ученика/студента
  • за ученике који се образују по ИОП-у документација није потребна јер је школа поседује

Документација се предаје у просторијама школе од 22.06.2020. до 26.06.2020. године.