• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

ОБАВЕШТЕЊЕ


Због квара на систему грејања, Школски одбор је донео одлуку о обустави образовно-васпитног рада у периоду од 17.01.2020. до 24.01.2020. године.

По добијању одобрења Покрајинског секретаријата за образовање часови ће бити надокнађени по следећем плану надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада.