• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

Дечија недеља


Прва недеља у октобру у читавом свету и код нас посвећена је деци и обележава се као Дечија недеља.
Ове године Дечија недеља се одржава као део шире националне кампање под називом „Бољи смо заједно“, а посебна пажња се посвећује инклузији и промоцији права деце са сметњама у психофизичком развоју.

У складу са тим, мото Дечије недеље 2012. гласи: „Растемо као једно – Бољи смо заједно“.

Према трајним циљевима Дечије недеље потребно је усмерити пажњу најшире јавности према потребама и месту деце у друштвеној заједници, организовати посебно и пригодно одабране игре, приредбе и стваралачке активности деце и за децу, покренути нове акције од ширег значаја за развој и одгој деце, подржавати волонтерски, друштвени и стручни рад одраслих са децом и подстицати активну партиципацију деце у активностима локалне заједнице.

Погледајте фотографије: