• Контактирајте нас

  • Форум за наставнике

  • Корисни линкови:

  • Advertisements

Пројекат Упознајмо земље света „Пут око света за један дан“

Анализом потреба школе, Школским развојним планом утврђен је равојни циљ: Подизање одговорности и мотивације ученика. У оквиру овог циља одређен је специфичан циљ Подизање свести и одговорности ученика према себи и својој околини из чега је проистекла потреба да пројектом Упознајмо земље света „Пут око света за један дан“.

Циљ пројекта је развијање поштовања различитости међу људима, развијање мултикултурализма, поштовање и неговање националне културне, језичке, полне, узрасне равноправности и толеранције.

Назив пројекта симболише кретање ка прихватању културних, етничких, језичких и свих других различитости међу људима и појединцима као вредности. Уважавање и подржавање различитости у свим областима људског живота (културе различитих земаља света, начини живота, обичаја…) приказаће се кроз манифестацију „Сајам туризма“. Овај пројекат ће допринети да ученици, али и сви други учесници, буду богатији знањем и вештинама у комуникацији и раду.

Advertisements
%d bloggers like this: