• Контактирајте нас

  • Страница за наставнике

  • Корисни линкови:

Запослени

Златко Булић – директор школе

Влатко Ђоровић – секретар школе

Зорица Бојиновић – шеф рачуноводства

Косана Раушки – педагог

Јасмина Станков – библиотекар

Љиљана Тошић – васпитач

Јованка Дракулић – васпитач

Славица Ердељан – наставник разредне наставе, одељенски старешина 1-1

Јелена Ердељан – наставник разредне наставе, одељенски старешина 1-2

Дубравка Радишић – наставник разредне наставе, одељенски старешина 2-1

Слађана Николић -наставник разредне наставе, одељенски старешина 3-1

Биљана Вученић – наставник разредне наставе, одељенски старешина 4-1

Милка Богојевић – наставник географије, одељенски старешина 5-1

Драгица Јакшић – наставник српског језика, одељенски старешина 6-1

Александра Максимовић – наставник ТИО, одељенски старешина 6-2

Дејан Арсин – наставник математике, одељенски старешина 7-1

Живко Рошуљ – наставник физичког васпитања, одељенски старешина 8-1

Маја Богосављев – наставник српског језика

Афродита Илић – наставник енглеског језика

Весна Марковић – наставник информатике

Наталија Кулачић – наставник немачког језика

Татјана Шашић – наставник ликовне културе

Велисав Белић – наставник музичке културе

Љубица Кајтез – наставник историје

Милка Богојевић – наставник географије

Зорица Решин – наставник физике

Даница Бојовић – наставник хемије

Владана Михајловић – наставник биологије

Предраг Шијак – наставник технике и технологије

Драгослав Павловић – вероучитељ

Иван Лазаров – ложач

Јован Петров – домар

Гордана Аврамов – сервирка

Војиславка Раданов – спремачица

Слађана Дракулић – спремачица

Милена Муцуљ – спремачица

Гордана Вит – спремачица

Винка Тошић – спремачица

 

 

%d bloggers like this: