Обавештење


Субота, 10. септембар је радни ненаставни дан. Активност „Истражи, изрази и покажи“ одвијаће се на следећи начин:

9.00 – 9.45 одељенске заједнице у својим учионицама, заједно са својим одељенским старешинама, презентују ученицима свог одељења све информације до којих су дошли у оквиру одабраних тема.

9.45-10.00 Пауза 

Од 10.00 следи презентовање група у холу школе свим присутним ученицима, родитељима, наставницима…

Припрема за полагање поправних и разредних испита


Овде можете погледати распореде за:

одржавање припремне наставе за полагање поправних испита

одржавање припремне наставе за полагање разредних испита

Упис у средње школе


Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима је у понедељак 4. јула, када је и објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу. Попуњавање и предаја листа жеља за други уписни круг је у уторак 5. јуна.

Упис ученика који су распоређени у првом кругу је у уторак и среду (5 и 6. јул).

Провера листе жеља


Провера листе жеља од стране ученика биће могућа у просторијама школе у четвртак 30. јуна 2016. године у периоду од 9 до 11 часова.

Упис у средње школе


На сајту http://www.upis.mpn.gov.rs у одељку „Подаци о ученицима“ можете унети свој идентификациони број и погледати број бодова који је добијен на основу успеха у основној школи као и бодове који ће бити додељени на основу резултата завршног испита.

У недељу 19.06.2016. године у периоду од 10 до 12 часова у просторијама школе ће бити омогућен увид у прелиминарне резултате завршног испита.

Пријем жалби на резултате завршног испита је у понедељак 20.06.2016. године од 8 до 16 часова у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Зрењанину. Пре подношења жалбе контактирати матичну школу ради попуњавања одређених образаца.

Завршни испит 2016.


15, 16 и 17. јуна 2016. године школа неће радити због спровођења завршног испита за упис ученика у средњу школу. Испити трају од 9 до 11 часова.  Ученици који полажу завршни испит требају бити у школи у 8.15. Молимо ученике и родитеље да се упознају са следећим упутствима:

Упутство за ученике

Упутство за родитеље (старатеље)

Чланске карте школске библиотеке


Ученици осмих разреда наше школе су пред завршетак школске године добили трајне чланске карте школске библиотеке. То значи да ће они и даље, без надокнаде, током наставка свог школовања моћи користити фонд наше библиотеке.